Διοικητικό

Λειτουργοί Πανεπιστημίου
Δώρα Χ. Στυλιανού PhD

Βοηθός Μηχανογράφησης
Μιχάλης Γεωργίου

Γραμματειακό Προσωπικό
Αθηνά Σοφοκλέους
Άννα Χρίστου

Τεχνικός (Παρασκευαστής Εργαστηρίων)
Ηλιάνα Χατζηαντώνη

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Μαρία-Σοφία Χαραλάμπους

X