Ενδοτμηματικές Επιτροπές

Πρόεδρος Τμήματος Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Τμήματος Α. Τασιόπουλος
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

Σ. Γεωργιάδης (Συντονιστής)

Κ. Πατρίκιος

Χ. Θεοχάρης

Ι. Πασχαλίδης

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ε. Πινακουλάκη (Συντονιστής)

Σ. Χαραλάμπους-Hayes

Σ. Χριστοδούλου

Επιτροπή Προβολής Τμήματος

Αντιπρόεδρος (Συντονιστής)

Ε. Λεοντίδης

Σ. Χαραλάμπους-Hayes

Α. Αγαπίου

Σ. Χριστοδούλου

Συντονισμός Μάστερ “Instrumental Chemical Analysis” Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου
Συντονισμός Μάστερ ΧημειοΕπιχειρείν Α. Κεραμιδάς
Επιτροπή Ασφάλειας Εργαστηρίων

Κ. Κουτεντής (Συντονιστής)

Ν. Χρονάκης

Υπεύθυνος Διπλωματικών Εργασιών Α. Νικολαΐδης
Υπεύθυνος Σεμιναρίων Ι. Πασχαλίδης
Συντονιστής Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS, Συντονιστής Διεθνών Σχέσεων και YUFE   Α. Αγαπίου
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Π. Κουτεντής
Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων Α. Νικολαΐδης
Υπεύθυνος Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σ. Γεωργιάδης
Εκπρόσωποι στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Χ. Ρ. Θεοχάρης

Σ. Γεωργιάδης

Εκπρόσωπος στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε. Πινακουλάκη
Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ασφάλειας του ΠΚ Σ. Γεωργιάδης
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τμήματος

X. Θεοχάρης

Α. Ευσταθίου

Ι. Πασχαλίδης

Α. Κεραμιδάς

Π. Κουτεντής

Υπεύθυνοι:

Powder XRD

NMR 300 MHz

NMR 500 MHz

Στοιχειακός Αναλυτής

Single-Crystal XRD

Υγροποιητής Αζώτου

DSC, AFM

MALDI/TOF/TOF

X. Θεοχάρης

Α. Κεραμιδάς / K. Πατρίκιος

Π. Κουτεντής

Α. Κεραμιδάς

Α. Τασιόπουλος

Α. Τασιόπουλος

K. Πατρίκιος

Ν. Χρονάκης

X