Συνήθεις ερωτήσεις

 

Αγαπητέ φοιτητή και αγαπητή φοιτήτρια,

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα ερωτήματα που συνήθως υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τις απαντήσεις. Αν παρά ταύτα υπάρχουν ακόμη απορίες, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις με την Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  1. Μπορώ να εγγραφώ σε περισσότερες από 38 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) σε ένα εξάμηνο;

Ναι. Θα πρέπει να φροντίσεις πριν από τις εγγραφές να έχεις την γραπτή έγκριση του ακαδημαϊκού σου συμβούλου, την οποία θα αποστείλεις στην Γραμματεία μαζί με το συμπληρωμένο σχετικό έντυπο για υπογραφή από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Σημείωσε ότι μέχρι 42 π.μ. χρειάζεται έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μέχρι 45 π.μ. από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρύτανη και από 45 π.μ. και πάνω απαιτείται έγκριση από την Σύγκλητο.

  1. Τι μπορώ να κάνω αν υπάρχει σύγκρουση των μαθημάτων που θέλω να παρακολουθήσω;

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (ημερομηνίας 9/11/11) μπορείς να ζητήσεις έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος για εγγραφή σε μαθήματα που έχουν σύγκρουση, νοουμένου ότι βρίσκεσαι τουλάχιστον στο 3ο έτος φοίτησής σου και έχεις ήδη παρακολουθήσει το ένα από τα δυο μαθήματα.

 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  1. Μπορώ να παρακολουθήσω μαθήματα του Τμήματός μου ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής;

Όχι.

  1. Τα μαθήματα ΒΝΕ 0.. αναγνωρίζονται ως μαθήματα Νέων Ελληνικών;

Όχι. Τα μαθήματα ΒΝΕ 0.. μπορούν να αναγνωριστούν μόνον ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

  1. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα γλώσσας ως μάθημα ελεύθερης επιλογής;

Ναι. Μπορείς να παρακολουθήσεις μέχρι 2 μαθήματα γλώσσας (α’ και β’ επίπεδο της ίδιας γλώσσας, όχι 2 διαφορετικές γλώσσες α’ επιπέδου).

 

 
ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
  1. Μπορώ να αναστείλω την φοίτησή μου για κάποιο διάστημα;

Ναι. Μπορείς να υποβάλεις αίτηση για αναστολή της φοίτησής σου για ένα ή δύο εξάμηνα. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα. Η αίτηση για αναστολή με τεκμηρίωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος πριν την έναρξη της περιόδου, για την οποία ζητείται αναστολή φοίτησης.

  1. Μπορώ να κάνω βελτίωση βαθμού σε συγκεκριμένο μάθημα;

Αν επιθυμείς να βελτιώσεις τον βαθμό σου σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκες με βαθμό τουλάχιστον 5, μπορείς να το επαναλάβεις μετά από έγκριση του διδάσκοντος. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Σε περίπτωση που ο πιο πρόσφατος βαθμός είναι κάτω από 5, τότε ως βαθμός καταχωρίζεται το 5.

  1. Μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση σε κάποιο μάθημα;

Όχι. Δικαιούσαι όμως να ζητήσεις διευκρινίσεις από τον διδάσκοντα για θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν αποδεχτεί να συζητήσει μαζί σου, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις τη μεσολάβηση του Προέδρου του Τμήματος, για να σου δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

  1. Έχω γίνει δεκτός στο Τμήμα για δεύτερο πτυχίο. Μπορούν να μου αναγνωριστούν μαθήματα από το πρώτο μου πτυχίο;

Ναι. Μπορείς να καταθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης μαθημάτων τους τίτλους των μαθημάτων, την αναλυτική βαθμολογία και περιγραφές των μαθημάτων για αναγνώριση.  Το Συμβούλιο του Τμήματος μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 120 π.μ. και επιπλέον τα μαθήματα ξένης γλώσσας.

 

Άλλες ερωτήσεις που συνήθως θέτουν οι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές απαντώνται στο σημείο αυτό και αυτό αντιστοίχως.

 
X