ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Η παγκόσμια διάσταση των αρχαίων ελληνικών και της αρχαίας Ελλάδας

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Το ενδιαφέρον του Τμήματος για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και λογοτεχνιών στη Μέση Εκπαίδευση εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Μάλιστα, μέλη του Τμήματος, σε συνεργασία με κρατικούς εκπαιδευτικούς φορείς της Κύπρου και της Ελλάδας, παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό και συνέγραψαν διδακτικά εγχειρίδια σχετικά με το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

 

Εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκπαιδευτικά βίντεο

 

Για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
 
λεξικό αρχαίων ελληνικών
 
Α' τάξη Γυμνασίου
 
Β' τάξη Γυμνασίου
 
Γ' τάξη Γυμνασίου
 
mini_magick20190210-4028-11xze3
 

 

Εκπαιδευτικά βίντεο

 

X