Διοικητικό Προσωπικό

Μαρίνα Χαριλάου, Γραμματέας
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ερεσσού 1 & Καλλιπόλεως, Α΄ όροφος
Τ.Κ. 20537
Λευκωσία, 1678
Κύπρος

Τηλ.: +357-22-893850
Φαξ: +357-22-894491
Email: charilaou.marina@ucy.ac.cy

X