Δευτερεύον Πτυχίο Κλασικών Σπουδών

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
 
1. ΑΕΦ 101 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
2. ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
3. ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματογραφία
4. ΑΓΛ 263 Ιστορική Γλωσσολογία Ι
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 16 ECTS
 
 
Σημείωση: Τα μαθήματα ΑΕΦ 101 και ΑΕΦ 131 προαπαιτούνται για την  παρακολούθηση των μαθημάτων βασικού κορμού (Β1-8). Το μάθημα ΑΓΛ 263 μπορεί να αντικατασταθεί με το μάθημα ΛΑΤ 195 ως προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση ενός  από τα μαθήματα ΛΑΤ 270-299: Λατινική Γραμματεία (βλ. Γ  παρακάτω).
 Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
 
 
Πέντε μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από διαφορετικές γραμματολογικές περιοχές:
1. ΑΕΦ 206-210 Αρχαϊκό Έπος
2. ΑΕΦ 211-216 Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση
3. ΑΕΦ 217- 230 Δράμα
4. ΑΕΦ 231-234 Ελληνιστική Ποίηση
5. ΑΕΦ 235-240 Φιλοσοφία
6. ΑΕΦ 243-247 Ιστοριογραφία
7. ΑΕΦ 248-251 Ρητορική
8. ΑΕΦ 241-242, 252-253, 254-256  (Λοιπές γραμματολογικές περιοχές)
9. Το ένα από τα πέντε μαθήματα μπορεί να επιλεγεί από τα: Γενικά Μαθήματα Κλασικού Πολιτισμού ΑΕΦ 500 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία, ΑΕΦ 501-510 Θρησκεία και Μυθολογία, ΑΕΦ 511-529 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ΑΕΦ 530-539 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος, ΑΕΦ 540-549 Η Επιβίωση της Κλασικής Αρχαιότητας, ΛΑΤ 580-599 Θέματα Λατινικής Λογοτεχνίας
 
 
ΣΥΝΟΛΟ  25 ECTS
 Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 
 
1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία (από το Τμήμα ΙΣΑ)
2. Ένα μάθημα από τις εξής εννέα κατηγορίες:
    ΑΕΦ 200-203 Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία
    ΑΕΦ 204-205 Μετάφραση/Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία σε Μετάφραση
    ΛΑΤ 267-269 Λατινική Γραμματολογία
    ΛΑΤ 270-299 Λατινική Γραμματεία
    ΑΓΛ 560-569 Γλωσσικά Θέματα
    – Μαθήματα Βασικού Κορμού
       (Β1-8, σε γνωστική περιοχή από την οποία δεν έχει επιλεγεί άλλο μάθημα)
    – Γενικά Μαθήματα Κλασικού Πολιτισμού
       (Β9, σε ενότητα από την οποία δεν έχει επιλεγεί άλλο μάθημα)
    – Μάθημα Προϊστορικής ή Κλασικής Αρχαιολογίας  (από το Τμήμα ΙΣΑ)
    – Μάθημα Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Πολιτικής Σκέψης
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 10 ECTS
 
X