ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τι είναι η φιλοσοφία;

Να σπουδάσω φιλοσοφία;

Η φιλοσοφία διερευνά θεμελιώδη ερωτήματα, μεταξύ άλλων, για τη γνώση, την πραγματικότητα, την ηθική, τον Θεό, τη λογική, τη γλώσσα, τον νου, την επιστήμη, την τέχνη και την πολιτική. Μερικά βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

  • Τι είναι γνώση; Τι γνωρίζουμε και πώς; Μπορούμε να έχουμε γνώση; Ποια η πηγή της γνώσης;
  • Τι υπάρχει; Τι είναι πραγματικό; Είναι η πραγματικότητα υλική ή νοητική; Υπάρχουν αφηρημένες οντότητες; Τι είναι η αιτιότητα;
  • Τι είναι ηθικά σωστό ή λάθος; Πώς πρέπει να ζήσουμε; Τι οφείλουμε στους άλλους; Τι είναι νόμιμο και γιατί να μας δεσμεύει;
  • Πώς πρέπει να οργανωθεί μια δίκαιη κοινότητα; Ποια η νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας; Είναι επιτρεπτή η πολιτική ανυπακοή;
  • Τι προσδιορίζει το νόημα λέξεων, εκφράσεων και προτάσεων; Τι είναι το νόημα; Ποιά η σχέση νοήματος και αναφοράς;
  • Τι είναι ο νους; Είναι ο νους αναγώγιμος στον εγκέφαλο; Υπάρχει ελεύθερη βούληση; Τι είναι ο εαυτός;
  • Ποια η φύση του Θεού; Τι επιχειρήματα έχουμε υπέρ και κατά της ύπαρξης Θεού; Είναι η θρησκευτική πεποίθηση ορθολογική;
  • Ποιοι συμπερασμοί είναι λογικά έγκυροι και ποιοί άκυροι; Πότε είναι λογικά συνεπές ένα σύνολο προτάσεων; Τι είναι καλό επιχείρημα;
  • Τι είναι τέχνη; Πότε έχουμε ένα έργο τέχνης; Τι είναι όμορφο ή κομψό;
  • Τι είναι επιστήμη; Μας αποκαλύπτει η επιστήμη την αλήθεια για τον κόσμο; Πώς αποκτούμε επιστημονική γνώση; Ποια η σχέση επιστήμης-θρησκείας; Υπάρχουν νόμοι της φύσης;

Το πτυχίο φιλοσοφίας αποσκοπεί τόσο στη φιλοσοφική κατάρτιση όσο και στη φιλολογική κατάρτιση των φοιτητών. Όσον αφορά τη φιλοσοφική κατάρτιση, προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν τα κύρια πεδία συστηματικής φιλοσοφίας και τις κύριες ιστορικές περιόδους και φιλόσοφους, από την αρχαιότητα ως και τις μέρες μας. Η έμφαση είναι στην κατανόηση των βασικών φιλοσοφικών προβλημάτων και των κύριων ιστορικών απαντήσεων σε αυτά, καθώς και στη γνωριμία με την διανοητική μας κληρονομιά.

Η φιλοσοφική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη αναλυτικών και κριτικών δεξιοτήτων, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές ενασχολήσεις (π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων, νομική, δημοσιογραφία, πολιτική κλπ) αλλά και για την καθημερινή ζωή. Καλλιεργεί την ικανότητα κριτικής ανάλυσης επιχειρημάτων, την ικανότητα εξέτασης λόγων υπέρ και κατά μιας απόψεως, καθώς και την έκφραση ιδεών με σαφή και ακριβή τρόπο σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη φιλολογική κατάρτιση, το πτυχίο προσφέρει σημαντικό αριθμό μαθημάτων αρχαίων ελληνικών, λατινικής φιλολογίας, ιστορίας καθώς και νεοελληνικής φιλολογίας. Η φιλολογική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη καλής χρήσης του λόγου, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές ενασχολήσεις (π.χ. δημοσιογραφία, υπηρεσίες, δημόσιες σχέσεις κλπ).

Συνεπώς, το πτυχίο φιλοσοφίας με τη διττή φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση που προσφέρει καλλιεργεί τις πολύτιμες δεξιότητες της καλής χρήσης του λόγου και της κριτικής σκέψης. Έτσι εφοδιάζει τους αποφοίτους μας με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μεταπτυχιακές σπουδές σχεδόν σε οποιονδήποτε αντικείμενο, την αγορά εργασίας αλλά και την καθημερινή ζωή.

X