Ακαδημαϊκό Συμβούλιο

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου απαρτίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ξένων κορυφαίων Πανεπιστημίων, οι οποίοι χαίρουν ευρείας αναγνώρισης για το άριστο ερευνητικό και διδακτικό έργο που επιτελούν. Σκοπός του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι η συνεχής αλληλεπίδραση της Σχολής με το διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο, για τη διατήρηση της αριστείας και την επίτευξη των στόχων της στην έρευνα, στη διδασκαλία και στην κοινωνική συνεισφορά. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο, προτείνοντας και δημιουργώντας στρατηγικές που σχετίζονται με την ερευνητική και εκπαιδευτική αποστολή της Σχολής. Σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, η Σχολή στοχεύει στη χάραξη στρατηγικών για τη μάθηση και τη διδασκαλία, την έρευνα, την υποστήριξη των φοιτητών και τη διασφάλιση της ποιότητας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη φήμη της στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σύνθεση Ακαδημαϊκού Συμβουλίου

Pissarides Sir Christopher (Πρόεδρος)
Nobel Laureate, Professor of European Studies, University of Cyprus and Regius Professor of Economics, London School of Economics and Political Science


Skreta Vasiliki (Αντιπρόεδρος)
Professor, Department of Economics, University of Texas at Austin


Barth Mary
Joan E. Horngren Professor of Accounting, Emerita, Stanford University


Constantinides George
Leo Melamed Professor of Finance, Univ. of Chicago Booth School of Business


Feldman Martha
Johnson Chair for Civic Governance and Public Management, University of California, Irvine


Kumar Ravi
Emeritus Professor, Marshall School of Business, Univ. of Southern California


Sapra Haresh
Charles T. Horngren Professor of Accounting, University of Chicago Booth School of Business


Shivakumar Lakshmanan
Lord David Sainsbury of Turville Professor, London Business School


van Ours Jan
Professor of Applied Economics, Erasmus School of Economics


Μέλη Ex officio
Χαρίτου Ανδρέας, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χατζηγιάννης Κώστας, Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καραμάνου Ειρήνη, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κληρίδης Σωφρόνης, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών, Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σωτηρίου Ανδρέας, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
X