Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος

 

Καθηγητές
Γιάννης Η. Ιωάννου Καθηγητής Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας (CV)
Fabienne Baider Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας και Σπουδών Φύλου (CV)
May Chehab Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας – Ευρωπαϊκές Σπουδές (CV)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές
Φρύνη Κακογιαννη-Ντοά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας (CV)
Παναγιώτης Χριστιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμικής Κριτικής (CV)

 

Λέκτορες
Χριστάκης Χριστοφή Λέκτορας (CV)
X