Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Δώρα Λοϊζίδου
Sylvaine Gautier (CV)

 

Ειδικοί Επιστήμονες
Σοφοκλής Σοφοκλέους (CV)

 

Επισκέπτες Καθηγητές
Γεωργία Κωνσταντίνου (CV)
Μαρία Κωνσταντίνου-Παπανικολάου (CV)
Olivier Delhaye (CV)
Florence Hetzel (CV)

 

DAAD (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών)
Ina Sammler Λέκτορας (CV) Τηλ.: +357-22-894386

 

Κινητικότητα για διδασκαλία – Πρόγραμμα Erasmus+
Ράνια Βοσκάκη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)
Isabelle Cros Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)
François Mangenot Université Grenoble Alpes (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)
Pierre Salam Université du Maine (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)
X