Ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ

Η έρευνα αποτελεί θεμελιώδη τομέα δραστηριότητας του τμήματος. Γίνεται ατομικά από κάθε διδάσκοντα/ερευνητή ή σε συνεργασία με συναδέλφους του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημίων της Γαλλίας, της Ελβετίας, άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του κόσμου. Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος, πραγματοποιούνται ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες μέσω διμερών συμβάσεων διδασκαλίας και έρευνας. Το τμήμα οργανώνει συχνά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.


Fabienne Baider, Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας και Σπουδών Φύλου (CV)

 • Λεξιλογική σημασιολογία, μεταφορές
 • Ανάλυση λόγου και ιδεολογία, πολιτικού λόγου και διαφήμισης, ρητορική μίσους και ρατσισμού καθώς και οι γλωσσικές πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις (εγκληματολογική γλωσσολογία), λόγος και μετανάστευση
 • Σπουδές φύλου, φεμινιστικές θεωρίες
 • Εκμάθηση της γλώσσας / διδασκαλία της γλώσσας / συναισθηματική ανάπτυξη
 • Κοινωνιογλωσσολογία / διδασκαλία / εκμάθηση γλωσσών (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των σχολικών βιβλίων και των αλληλεπιδράσεων στην τάξη)

 

May Chehab, Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας (CV)

 • Ευρωπαϊκές Σπουδές (μύθος, ιστορία, λογοτεχνία, φιλοσοφία, τέχνες, θεσμοί)
 • Συγκριτική λογοτεχνία (διεπιστημονικές σχέσεις της λογοτεχνίας με την αρχαία ελληνική σκέψη, με τον επιστημονικό λόγο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις τέχνες)
 • Σύγχρονη Γαλλική λογοτεχνία (ποίηση, θέατρο, αφηγήσεις του «εγώ»)

 

Γιάννης Η. Ιωάννου, Καθηγητής Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας (CV)

Γαλλική λογοτεχνία και συγκριτική γραμματολογία, 19ος και 20ός αι.:

 • Το υπερρεαλιστικό κίνημα
 • Το φαινόμενο της ποιητικής δημιουργίας
 • Το έργο του Οδυσσέα Ελύτη και οι σχέσεις του με τη γαλλική λογοτεχνία και σκέψη
 • Η γαλλική ποίηση από τον Baudelaire ως τον υπερρεαλισμό
 • Πολιτική κουλτούρα

 

Φρύνη Κακογιαννη-Ντοά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας (CV)

Γαλλική και Συγκριτική Γλωσσολογία:

 • Μορφολογία
 • Σύνταξη (μέρη του λόγου και κατηγορίες λέξεων, επιρρήματα, εκφώνημα, εκφορά, συντακτικές δομές φράσης, συντακτική γραμματική, πρόταση και μετασχηματιστική θεωρία)
 • Λεξικολογία (λεξιλογική σημασιολογία, λειτουργία της πολυσημίας, λεξιλογικές κατηγορίες, ταξινόμηση και ομαδοποίηση λεξιλογίου)
 • Φωνητική και φωνολογία
 • Παράλληλα σώματα κειμένων
 • Νευρογλωσσολογία

Διδακτική:

 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (παιδαγωγικές προσεγγίσεις, γραμματική, σημειωτική της εικόνας, ήχος και εικόνα, νέες Τεχνολογίες)

 

Παναγιώτης Χριστιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας των Ιδεών (CV)

Πεδία επιστημονικής επάρκειας:

 • Φιλοσοφία, Πολιτική και Κοινωνία
 • Αρχαία Φιλοσοφία
 • Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα
 • Φιλοσοφία και Λογοτεχνία

Πεδία εξειδίκευσης:

 • Πλάτων, Παύλος και το Θεολογικο-πολιτικό πρόβλημα
 • Κλασσική Πολιτική Φιλοσοφία και Νεότερη Πολιτική Σκέψη
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ιστορία της Κοινωνιολογίας
 • Οικονομία και Κοινωνία, Φιλελευθερισμός

 

Χριστάκης Χριστοφή, Λέκτορας «Τεχνών – Γραμμάτων – Πολιτισμού: Γαλλία – Ευρώπη» (CV)

 • Θεωρία και λογοτεχνικές, εικαστικές και θεατρικές πρακτικές
 • Ευρωπαϊκές Σπουδές (Τέχνες – Γράμματα – Πολιτισμός)
 • Γαλλική Λογοτεχνία του 20ου (ποίηση, θέατρο, μυθιστόρημα)
 • Τέχνη – Λογοτεχνία – Πολιτισμός (διεπιστημονικές σχέσεις)
X