Διοικητικό

Γραμματεία Τμήματος
Ελένη Χατζηστυλιανού

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Χώρος γραφείου: Καλλιπόλεως 75, Γραφείο Αρ. Δ006

Τηλ.: 00357 22892180

Φαξ: 00357 22895068

Ηλ. ταχυδρομείο: isa@ucy.ac.cy

X