Το Κέντρο Γλωσσών αποτελεί ξεχωριστή οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου, της οποίας η αποστολή επικεντρώνεται στη προσφορά γενικών ή ειδικών μαθημάτων σε ποικίλες γλώσσες. Ειδικότερα, προσφέρει μαθήματα αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής, τουρκικής, ρωσικής, κινεζικής (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κονφούκιος) και νοηματικής.
Η διδασκαλία σε όλες τις γλώσσες, ευρωπαϊκές και μη, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι φοιτητές μπορούν, ανάλογα με το επίπεδό τους, να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα γλώσσας σε επίπεδο από αρχάριο μέχρι προχωρημένο, είτε ως υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα είτε ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους, και πιστώνονται με τις ανάλογες διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS.
Εκτός από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κέντρο Γλωσσών απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό της Κυπριακής Κοινωνίας προσφέροντας προγράμματα ξένων γλωσσών για πολλαπλασιασμό των ευκαιριών στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.
Το Κέντρο Γλωσσών στελεχώνεται από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό το οποίο αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία και υιοθετεί μαθητοκεντρική διδασκαλία με βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να καταλάβουν με μια σειρά στρατηγικών διδασκαλίας πώς λειτουργεί η ξένη γλώσσα και πώς να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εμπειρίες του.
Τέλος, το Κέντρο Γλωσσών καλλιεργεί τη γλωσσική αυτοπεποίθηση των σπουδαστών του ώστε να τους οδηγήσει στη γλωσσική ευχέρεια. Όραμά μας είναι λοιπόν η ενδυνάμωση των γλωσσικών ικανοτήτων, ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας σε μια ανταγωνιστική, σύγχρονη, δυναμική πολυπολιτισμική κοινωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τα προγράμματά μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 22892901

X