Διοικητικό

Όνομα   Θέση
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
(2289-)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Συντονίστρια Ιατρικής Σχολής
Νικολέτα Πισσαρίδη Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου 5236 pissarides.nicoleta@ucy.ac.cy
Γραμματεία Κοσμητείας
Φωτίου – Ρώσση Σταυρούλα Γενικός Γραφέας 5255
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
Γεωργίου Χρύσω Γενικός Γραφέας (Οικονομικά Θέματα) 5208 georgiou.chryso@ucy.ac.cy
Κολιού Μάρω Γενικός Γραφέας (Φοιτητικά Θέματα) 4157 koliou.maro@ucy.ac.cy
Βορκάς Σάββας Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Στήριξη Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) 5282 vorkas.savvas@ucy.ac.cy
Παπακωνσταντίνου Άντρια Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Στήριξη Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) 5258
Χατζηλάρκου Γρηγόρης Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Στήριξη Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) 5272 hadjilarcou.gregoris@ucy.ac.cy
Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικής Σχολής
Νικολάου Γαβριήλ
Βοηθός Μηχανογράφησης
4402 nicolaou.gavriel@ucy.ac.cy
X