Εξωτερικές Μετεγγραφές

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εξωτερικές μετεγγραφές. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, η Ιατρική Σχολή θα προσφέρει 1 θέση για μετεγγραφή στο 2ο έτος σπουδών και 1 θέση για μετεγγραφή στο 4ο έτος σπουδών.

X