Συμβούλιο Ιατρικής Σχολής

Κοσμήτορας (Προσωρινός)
Καθηγητής Γιαπιντζάκης Ιωάννης

Αναπληρωτής Κοσμήτορας
Καθηγητής Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Μέλη
Καθηγητής Γιάλλουρος Παναγιώτης
Καθηγητής Γκράβας Σταύρος
Καθηγητής Δέλτας Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ζαχαρίου Ζαχαρίας
Καθηγητής Πνευματικός Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμάκης Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής Γούβας Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Διέτης Νικόλας
Επίκουρος Καθηγητής Ζης Παναγιώτης
Επίκουρη Καθηγήτρια Κολιού Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια Κωνσταντινίδου Αναστασία
Επίκουρος Καθηγητής Μπαργιώτας Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Νικολόπουλος Γεώργιος
Λέκτορας Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη
Λέκτορας Γιάλλουρου Αννέζα
Λέκτορας Καδόγλου Νικόλαος
Λέκτορας Παρπέρης Κωνσταντίνος
Λέκτορας Χατζηττοφής Ανδρέας

Εκπρόσωποι φοιτητών
Αγαμέμνωνος Αντριάνα
Βάρδας Μιχάλης
Γερμανός Ορέστης
Κωνσταντίνου Αναστάσιος
Σύκαλλος Κωνσταντίνος
Χριστοφοράκη Καλλισθένη

X