• Παρουσιάσεις από ακαδημαϊκό προσωπικό των Τμημάτων για τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης
  • Ενημερωτική Έκθεση με σταθμούς πληροφόρησης Τμημάτων και Υπηρεσιών –  Ξεναγήσεις
X